SLOGUM GÅRDS HISTORIE

Den første bosetningen i Skedsmo var i området rundt Skedsmo kirke og rundt Slogum gård. Funn av steinalderredskap på jordet ved gården viser at kultiveringen av Slogum sannsynligvis er enda eldre.

Etter at kong Olav seiret i slaget mot raumerne i 1022, ble Skedsmo kirke oppført der det gamle gudehovet hadde stått. Navnet Slogum stammer antagelig fra vikingetiden. Slo - Slå. Navnet har variert; Slåheimr, Skogheim og i 1578 Slogum.
Den første registrerte oppsitteren på gården het Trond Slogem i 1561.

Ved kvegskattelisten i 1657 var besetningen på 3 hester, 10 fe, 6 sauer og 1 svin. Fra 1690 var Slogum postgård og det står skrevet om stor postmengde.

Det er i dag to Slogum-gårder. Disse har vært delt og sammenføyd flere ganger i historiens løp. Siste deling var i 1874. Gården måler i dag 250 dekar.

Hovedbygningen med selskapslokaler er rundt 150 år gammel og bygget av tømmer i Romeriksstil.