SLOGUM GÅRD

Slogum gård ligger sentralt på Romerike med vidt utsyn over slettelandet langs Leira, med Lillestrøm og Øyeren i bakgrunnen. Moderne jordbruk har ført til masseforflytninger og landskapsendringer på store deler av Romerike. Det opprinnelige romerikslandskapet med de karakteristiske ravinene med dype og bratte daler bestående av rene leirmasser er fortsatt i behold rundt Slogum.

I vår tid er Slogumnavnet mest kjent på grunn av sitt omfattende hesteoppdrett. Fremragende travhester som Slogum Tor, Slogum Tora har fortsatt en egen klang i ørene på det hesteinteresserte Norge.
Gården var også i en periode landets største svineprodusent, frem til 1988, med ca. 6000 dyr i året. Svineproduksjonen er lagt ned og hesteoppdrett av travhester er forbi.

Aktivitetene i dag er annerledes, men det er fortsatt hester i stallen og i havnehagene. Hestene er med på å skape trivsel på gården. Samspill mellom folk og dyr gir ro til travle mennesker i hverdagen både for besøkende og de som daglig arbeider på gården.

Små bedrifter og lager huses i de nedlagte og restaurerte svinehusene.
Slogum gård driver tradisjonelt jordbruk på den dyrkbare jorda. Om sommeren er det storfe på beitene.

Hovedbygningen ble restaurert i 1998; siden da har den vært brukt til selskaps- og møtelokaler. Det leveres også catering fra kjøkkenet.

[Les gårdens historie]